Nelečena depresija pojačava rizik od demencije

  • 26/10/2022
  • 0
depresija pojačava rizik od demencije
Nekoliko studija je pokazalo da depresija povećava rizik od demencije. Stoga, pravovremeni tretman depresije može pomoći da se ona spreči. (foto:Envato)

Istraživači su istraživali povezanost između depresije u kasnom životu i demencije i procenili uticaj tretmana depresije na rizik od demencije kod pacijenata sa različitim tokovima simptoma depresije. Procenjeno je da nelečena depresija pojačava rizik od demencije.

U ovom članku možete da pročitate:

Da li depresija pojačava rizik od demencije?

Svetska zdravstvena organizacija je 2022. godine klasifikovala demenciju kao sedmi vodeći uzrok smrti među svim bolestima i procenila da oko 55 miliona ljudi širom sveta živi sa ovim stanjem. Demencija može uticati na ljude fizički, psihički, socijalno i ekonomski, a ovaj uticaj se može proširiti na negovatelje, porodice i društvo u celini.

Pošto trenutno ne postoji tretman za izlečenje demencije, njegova prevencija je prioritet. Nekoliko studija je pokazalo da depresija povećava rizik od demencije. Stoga, pravovremeni tretman depresije može pomoći da se ona spreči.

Tipično, depresija se leči farmakoterapijom, psihoterapijom ili kombinacijom oba. Iako su postojale studije o tome da li farmakoterapija za depresiju smanjuje rizik od demencije u kasnijem životu, rezultati su pomešani, pri čemu su neke studije izveštavale o pozitivnim ishodima, a druge dale negativne ili neutralne rezultate.

Studija iz 2017. pokazala je da primena selektivnih inhibitora ponovnog uzimanja serotonina duže od četiri godine smanjuje rizik od razvoja demencije kod ljudi sa blagim kognitivnim oštećenjem. Nasuprot tome, druga studija iz 2017. godine otkrila je da upotreba antidepresiva ne utiče na rizik od demencije, dok je studija iz 2016. godine zaključila da je upotreba antidepresiva kod starijih osoba povezana sa povećanim rizikom od demencije.

Nijedna od ovih ranije objavljenih studija ne uzima u obzir činjenicu da različite osobe doživljavaju različite putanje depresije (ili obrasce simptoma depresije tokom vremena). Sada, istraživači sa Univerziteta Fudan u Šangaju, Kina, objavili su studiju u biološkoj psihijatriji, koja ispituje odnose između različitih putanja depresije, različitih tretmana depresije i verovatnoće razvoja demencije.

Ovo je veoma interesantno. Kao što smo ranije rekli (sve navedeno u Lancet komisiji za demenciju 2020), nekoliko prethodnih studija je napravilo razliku između lečene i nelečene depresije. […]“, rekla je dr Džil Livingston, profesor psihijatrije starijih ljudi na Univerzitetskom koledžu u Londonu i vođa Lancet komisije za demenciju, prevenciju, intervenciju i negu, koja nije bila uključena u studiju.

Ova studija prati ljude sa depresijom starije od 50 godina tokom 10 do 14 godina [i kao i prethodna studija] otkriva skoro identičan povećan rizik od demencije (51%). Ovo je posebno važilo za one koji su imali simptome depresije ili su im se vremenom pogoršali, [dok] oni koji su lečeni i nisu bili visoko depresivni imali su smanjen rizik. Ovo je važan nalaz i sugeriše da osobe u srednjem do poznom životu sa depresijom treba da se leče energično kako bi se poboljšali simptomi, pomogao njihov kvalitet života i smanjila verovatnoća da će razviti demencija“, rekla je ona za Medical News Today.

Kasna depresija i demencija

Između 2006. i 2010. godine, studija je uključila 354.313 osoba iz UK Biobank starosti između 50 i 70 godina. 189.440 učesnika (53,5%) su bile žene. Ukupno 46.280 učesnika je dijagnostikovano sa depresijom u kasnom životu na početku, od kojih je 725 razvilo demenciju tokom perioda praćenja. Istraživači su pratili učesnike do 2020.

Da bi proučavali efekat različitih putanja depresije na stopu demencije, istraživači su identifikovali četiri podgrupe:

  • Oni sa povećanjem simptoma depresije tokom vremena (n = 3,462)
  • Oni sa smanjenjem simptoma depresije tokom vremena (n = 3,578)
  • Oni sa simptomima hronično visoke depresije (n = 2,281)
  • Oni sa simptomima hronično niske depresije (n = 3,159)

Da bi ispitali da li se rizik od razvoja demencije može smanjiti lečenjem depresije, istraživači su dalje kategorisali 46.820 učesnika sa depresijom u sledeće grupe za lečenje:

  • Nelečeni (n = 24,152)
  • Oni sa farmakoterapijom (n = 14,695)
  • Oni sa psihoterapijom (n = 2,151)
  • Kombinacija (n = 5,281)
Nova istraživanja prognoziraju da će demencija zahvatiti oko 153 miliona ljudi do 2050. (foto:Pixabay)

Nelečena depresija pojačava rizik od demencije

Kao što se očekivalo, istraživači su otkrili da su učesnici studije sa depresijom imali 51% veći rizik od demencije od onih bez depresije. Unutar podgrupe učesnika sa depresijom, rizik od razvoja demencije se razlikovao u zavisnosti od putanje depresije.

Pojedinci sa „povećanim“, „hronično visokim“ i „hronično niskim“ simptomima depresije imali su veći rizik od razvoja demencije, dok su pojedinci sa „smanjenim“ nivoima depresije imali isti rizik od demencije kao i pojedinci bez depresije.

Istraživači su otkrili da su tretmani depresije povezani sa manjom incidencom demencije, sa približno 26% manjim rizikom od demencije među pacijentima koji su primali terapiju. Štaviše, istraživači su primetili da, iako „sve veća” putanja depresije najbrže podiže rizik od demencije, uzimanje terapija depresije može da se suprotstavi rastućem riziku. S druge strane, tretmani depresije nisu imali uticaja na rizik od demencije kod osoba sa hronično visokim nivoom depresije. Što može dovesti do zaključka da nelečena depresija pojačava rizik od demencije.

Ovaj nalaz naglašava važnost brze dijagnoze i lečenja depresije, ne samo radi držanja depresije pod kontrolom, već i da bi se smanjio rizik od demencije kod pacijenata.

Da li je depresija uzrok ili simptom demencije?

Dr Vei Čeng, ko-vođa studije i mladi glavni istraživač na Institutu za nauku i tehnologiju za inteligenciju inspirisanu mozgom (ISTBI) na Univerzitetu Fudan, kaže da su nalazi ove studije „dali malo svetla i na prethodni rad. Razlike u efikasnosti kurseva za depresiju mogu objasniti neslaganje između prethodnih studija.”

Kada komentarišu ograničenja studije, istraživači primećuju da su se dosadašnje studije „pokazale neuverljivim da li je depresija prodromalna faza (simptom) ili nezavisni faktor rizika za demenciju..” Stoga, oni kažu da veza između depresije i demencije „i dalje treba treba tumačiti sa oprezom.”

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *