Site icon E-zdravlje

Zašto COVID-19 utiče na čulo mirisa i ukusa?

COVID-19-utiče-na-čulo-mirisa-i-ukusa

Zašto COVID-19 utiče na čulo mirisa i ukusa?

Meta analiza koja je urađena tokom prethodne godine, ukazuje na podatak da je čak 53% obolelih od COVID-19 virusa širom sveta imalo problema sa čulom mirisa i ukusa. Gubitak ovih čula može se javiti veoma rano, što se smatra ranim simptomom pojave COVID-19 virusa u organizmu. Međutim, ako neko doživi bilo kakvu neočekivanu disfunkciju ukusa i mirisa, čak i ako je blaga, trebalo bi odmah da se samoizoluje i testira na COVID-19.

Ispitivanje gubitka ukusa i mirisa

Ukoliko osoba sumnja na odustvo čula mirisa i ukusa, trebalo bi da proba jako začinjenju hranu kako bi proverila da li može da otkrije razlike među ukusima. Slična stvar je i kod čula mirisa. Probajte da pomirišite više različitih stvari kod kuće, parfem, omekšivač, kafu, kako biste utvrdili da li možete da otkrijete razliku.

Koliko gubitak čula traje?

U većini primera iz prakse, gubitak čula mirisa i ukusa zbog zaraze virusom COVID-19 je privremen. Istraživači koji su radili na multicentričnoj studiji otkrili su da je nakon dva meseca 75 do 80% pacijenata vratilo i ukus i miris, dok je 95% povratilo ova čula za nešto više od pola godine. Ono što su primetili je da su pacijenti koji su izgubili ova čula, imali blažu kliničku sliku tokom perioda zaraze i oporavka.

Ako je osoba izgubila čulo mirisa i ukusa usled infekcije virusom COVID-19, trebalo bi da primeti značajna poboljšanja za četiri nedelje, iako potpuni oporavak može trajati šest i više meseci. Neki pacijenti koji žele da im se brže povrate ova čula mogu svakodnevno vežbati na tome da im se osećaj što pre povrati. Trening uključuje mirisanje ili probanje četiri različita mirisa, odnosno namirnica oko 20 sekundi svakog dana. Koncentrisanje na svaki miris/ukus pojedinačno može pomoći u bržem oporavku.

Istraživačima i lekarima širom sveta i dalje je nejasno zašto COVID-19 u tolikoj meri utiče na gubitak ovih čula. Jedna od teorija je da sa SARS-CoV-2, kao i kod sličnih virusa koji pripadaju ovoj grupi, izaziva upalu u nosu koja dovodi do gubitka olfaktornih ili mirisnih neurona. Takođe, jedna od teorija je da ekspresija receptora ljudskih ćelija koje se vezuju za ovaj virus veća, jer ljudi imaju izraženije šupljine u nosu i ćelijama oflaktornog tkiva.

Tekst uredila: Dejana Barjaktarović
Provera informacija i činjenica: dr Aleksandar Miletić

Disclaimer
E-zdravlje.rs – Standardi za proveru činjenica i informacija
Sve informacije koje se objavljuju na portalu E-zdravlje.rs prolaze stručnu proveru relevantnog medicinskog osoblja. Pregledaju su ili proveravaju kako bi se osiguralo da iznete činjenice bude što tačnije i preciznije.
U cilju uspostavljanja tih standarda redakcija E-zdravlje.rs uvela je stroge smernice za korišćenje i linkovanje sa drugim medijskim sajtovima, obrazovnim institucijama i drugim renomiranim veb lokacijama i kad god je to moguće recenziranih studija i istraživanja.

Ako smatrate da je bilo koji naš sadržaj netačan, zastareo ili na drugi način sumnjiv, kontaktirajte nas putem obrasca za povratne informacije na ovoj stranici.

Exit mobile version