Site icon E-zdravlje

Muške kontraceptivne pilule – Kakav je njihov efekat, imaju li budućnost?

muške kontraceptivne pilule

Postoji mnogo oblika kontracepcije za žene, ali samo dva za muškarce, što stavlja teret odgovornosti na žene. U novom istraživanju, naučnici su razvili nehormonske muške kontraceptivne pilule koje su se pokazale bezbednim i efikasnim na testiranju kod miševa (foto:Envato)

Postoji mnogo oblika kontracepcije za žene, ali samo dva za muškarce, što stavlja teret odgovornosti na žene. U novom istraživanju, naučnici su razvili nehormonske muške kontraceptivne pilule koje su se pokazale bezbednim i efikasnim na testiranju kod miševa.

U ovom članku možete da pročitate:

Kako je nastala ideja za muške kontraceptivne pilule?

Prvu žensku pilulu za kontrolu rađanja razvio je 1950-ih naučni tim predvođen Gregorijem Pinkusom, a finansirala je sifražetkinja Katrin Mekormik. Kombinacija hormona koju je dizajnirao Pinkus izmenila je menstrualni ciklus i potisnula ovulaciju, čime je prevaziđen težak tehnološki izazov.

Nauka je decenijama pokušavala da razvije sličnu pilulu za muškarce, ali nijedna do sada nije stigla na tržište. Ali na prolećnom sastanku Američkog hemijskog društva (ACS), grupa istraživača sa Univerziteta u Minesoti nedavno je predstavila zaključke studije na miševima koja pokazuje obećavajuće rezultate.

Prethodni neuspešni pokušaji da se razvije

Postoji presedan nehormonske muške kontracepcije koja se dobro pokazala u ispitivanjima na životinjama, ali je na kraju napuštena. Pre nekoliko godina, gamendazol je pokazao obećavajuće rezultate kod miševa, ali nije dalje razvijen jer trajanje patenta nije bilo dovoljno da se lek plasira na tržište u razumnom vremenskom periodu.

Istorijska kombinacija tehničkih poteškoća i nedostatka interesovanja usporila je razvoj muških kontraceptiva osim kondoma i procedura vazektomije. Uspeh ženskih kontracepcijskih pilula je takođe smanjio komercijalni interes za muške kontraceptivne pilule.

Teret kontrole rađanja

Žene su te koje snose većinu posledica neželjene trudnoće, a i ginekolozi i farmaceutske kompanije tvrde da žene možda ne veruju da će muškarci uzeti pilulu u pravo vreme. Ili da mnogi muškarci možda neće biti voljni da prihvate neprijatnosti ili svoj deo odgovornosti u pitanju koje je medicina već rešila, čak i ako to znači značajne neželjene efekte za žene.

Ovaj teret se može rešiti ako naučnici razviju bezbedne i efikasne muške kontraceptive.

Uprkos napretku u reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti, žene su i dalje prinuđene da svoje plodne godine provode noseći odgovornost za kontracepciju. Iako su vazektomije dostupne, videli smo ogromno smanjenje finansiranja za proceduru širom Velike Britanije, sa nekim oblastima koje ozbiljno ograničavaju ili oduzimaju pristup onima koji to žele“, rekao je portparol Britanske savetodavne službe za trudnoću (BPAS) za Medical News Today.

Ženske ili muške kontraceptivne pilule

Postoji mnogo oblika kontracepcije za žene, ali samo dva za muškarce, što stavlja teret odgovornosti na žene. U novom istraživanju, naučnici su razvili nehormonske muške kontraceptivne pilule koje su se pokazale bezbednim i efikasnim na testiranju kod miševa (foto:Envato)

Već više od 100 godina, istraživanja o kontracepciji se uglavnom fokusiraju na razvoj kontrole rađanja koja ili sprečava ovulaciju kod žena ili otežava spermu da uđe u matericu. U međuvremenu, nedavne studije o muškoj kontracepciji pale su na stranu jer se procenjuje da su neželjeni efekti previše opterećujući — uprkos preovlađujućim očekivanjima šta su žene spremne da podnesu da bi izbegle trudnoću. U kombinaciji sa nedostatkom finansiranja i istraživačkog interesovanja za metode kontracepcije za muškarce, suština je da je malo njih videlo korist – finansijsku ili drugu – u radu na obezbeđivanju pouzdanih kontraceptiva za muškarce“, rečeno je u Britanskoj savetodavnoj službi za trudnoću.

Profesor Ričard Anderson, profesor kliničke reproduktivne nauke i zamenik direktora Centra za reproduktivno zdravlje na Univerzitetu u Edinburgu u Škotskoj, rekao je da je istraživanje o nehormonskim muškim kontraceptivima sprovedeno, ali da nije rezultiralo efikasna kontracepcija kod ljudi.

Hormonalni pristup muškoj kontracepciji se i dalje razvija, ali muškarci svakog trenutka proizvode milione sperme i to treba potpuno zaustaviti. Postojali su i neki vrlo obećavajući pristupi nehormonskoj metodi, ali oni često nisu funkcionisali ili su imali problema sa bezbednošću kada su studije prešle sa laboratorijskih/životinjskih modela na ljude“, rekao je prof. Anderson, koji nije bio uključen u istraživanja.

Abdullah al-Noman, diplomiranim studentom na Institutu za terapijsko otkrivanje i razvoj na Univerzitetu u Minesoti, je predstavio istraživanje na ACS Spring 2022. o razvoju muške kontraceptivne pilule.

Većina ženskih kontraceptiva cilja na polne hormone kao što su estrogen i progesteron. Uloženi su napori da se razviju muške pilule za kontrolu rađanja ciljajući na muški polni hormon testosteron. Ali to dovodi do neželjenih efekata kao što su povećanje telesne težine, depresija, povećan nivo LDL-a, itd. Pošto muškarci ne moraju da trpe posledice trudnoće, prag neželjenih efekata kontracepcijskih pilula je prilično nizak. Ovo je velika prepreka razvoju muške kontracepcije. Zato pokušavamo da razvijemo nehormonske pilule za kontrolu rađanja kako bismo izbegli hormonske neželjene efekte“, rekao je on.

Nehormonske muške kontraceptivne pilule

Mnoga hemijska jedinjenja koja su do sada pokušavala da spreče proizvodnju sperme oslanjaju se na hormonske mehanizme, baš kao što to čine ženske kontraceptive, osim što je meta u ovom slučaju testosteron, muški polni hormon. Ali zbog složene hormonske ravnoteže u bilo kom živom biću, petljanje sa hormonima može imati česte nuspojave, što će potvrditi žene na kontroli rađanja.

U slučaju muškaraca, klinička ispitivanja sa kontraceptivima na bazi hormona dovela su do povećanja telesne težine, depresije i nedostatka seksualne želje. Kao rezultat toga, kondomi ostaju najpopularnija vrsta muške kontracepcije.

Abdulah Al Noman, koji je vodio ACS prezentaciju, rekao je da će alternativa njegovog tima zaobići ove neželjene efekte. Njihova laboratorija, koju vodi Gunda Džordž, razvila je jedinjenje koje su nazvali ICT529 i koje je dizajnirano da blokira delovanje proteina koji se zove receptor retinoične kiseline alfa, ili RAR alfa. Ovaj protein normalno stupa u interakciju sa retinojskom kiselinom koju telo proizvodi pretvaranjem vitamina A i koja igra veliku ulogu u proizvodnji sperme.

Inhibicijom RAR alfa, muški miševi su postali sterilni bez ikakvih očiglednih neželjenih efekata. Nakon četiri nedelje davanja muškim miševima, ICT529 je smanjio broj spermatozoida i bio je 99% efikasan u sprečavanju trudnoće. A kada su mužjaci uklonjeni sa pilule, povratili su svoje reproduktivne sposobnosti za manje od 90 dana.

Hose Gutijerez Ales, predsednik Društva za kontracepciju Španije, rekao je da rezultati kod miševa izgledaju obećavajuće, ali je upozorio da „skok na ljude uvek donosi iznenađenja“. Vođa istraživanja Gunda Džordž, koji je takođe šef odeljenja za medicinsku hemiju na Univerzitetu u Minesoti i konsultant za IourChoice Therapeutics, kompaniju koja poseduje prava na ICT529, složio se da će „samo klinička ispitivanja [na ljudima] pokazati da li će ovo efektivni, reverzibilni lekovi bez neželjenih efekata postaju stvarnost.” Prema Džordžu, ispitivanja za muške kontraceptivne pilule bi mogla da počnu u drugoj polovini ove godine.

Exit mobile version