E-zdravlje.rs Portal – Standardi za proveru činjenica i informacija

Sve informacije koje se objavljuju na portalu E-zdravlje.rs prolaze stručnu proveru relevantnog medicinskog osoblja. Pregledaju su ili proveravaju kako bi se osiguralo da iznete činjenice bude što tačnije i preciznije.

U cilju uspostavljanja tih standarda redakcija portala E-zdravlje.rs uvela je stroge smernice za korišćenje i linkovanje sa drugim medijskim sajtovima, obrazovnim institucijama i drugim renomiranim veb lokacijama i kad god je to moguće recenziranih studija i istraživanja.

Ako smatrate da je bilo koji naš sadržaj netačan, zastareo ili na drugi način sumnjiv, kontaktirajte nas putem obrasca za povratne informacije na ovoj stranici ili na mail iz kontak forme.