E-zdravlje – Više o nama i o našoj misiji

E-zdravlje.rs je portal koji nastoji da odgovari na sva pitanja i nedoumice u vezi sa temama iz oblasti ličnog i opšteg zdravlja.
Nastojimo da objavljujemo najnovije i potvrđene informacije o istraživanjima, tretmanima lečenja, medikamentima, oboljenjima, dobrim medicinskim praksama.
Želja nam je da na našem sajtu svaki zainteresovani čitalac pronađe temu koja će ga zanimati, o kojoj će moći da pročita najnovije informacije iz oblasti opšte i stručne medicine od strane relevantnih i potvrđenih izvora i lokalno i regionalno i globalno.

Intencija naše redakcije je da kreiramo sadržaj koji će imati isključivo informativnu, edukativnu i društveno-korisnu svrhu, bez ikakve želje da se bilo ko dovede u zabludu ili dezinformiše u vezi sa posebno osetljivim temama za svakog pojedinca ili društvo u celini. Misija našeg portala je da svest o važnosti zdravlja, informacijama koje su potvrđene iz oblasti nauke i medicine koje mogu doprineti blagodeti zdravlja svakog pojedinca i društva u celini koliko je moguće podigne na viši nivo.

Svaka sugestija i kritika sa vaše strane nam je dobrodošla i možete nas kontaktirati direktno putem maila office@e-zdravlje.rs ili ostaviti komentar ispod svakog od tekstova objavljenih na portalu.

Redakcija

Urednik portala
Nebojša Janković

Saradnici
Dejana Barjaktarović
Vlada Vesić
Jovana Kostić
Đorđe Odavić

Stručni saradnici:
dr Aleksandar Miletić
dr Saša Kitanović

Tehnički urednik
Lazar Jovanović

Sva prava zadržana © Neana Digital Agency – PIB 107807583