Nedavna istraživanja potvrdila su do skoro poznate naučne pretpostavke postojanja uzročno-posledične veze povećanja zagađenja vazduha i pogoršanja raznih kardiovaskularnih i plućnih bolesti. Još konkretnije, najnoviji naučni dokazi...