Lekovi „off-label“ sada dostupni svim pacijentima u Srbiji

  • 18/05/2023
  • 0
Off label lekovi
Sada dostupni svim pacijentima u Srbiji - off-label lekovi (Foto ilustracija: Envato) Foto ilustracija: Envato

Po prvi put u 30 godina, Srbija će implementirati promene koje omogućavaju veću dostupnost lekova pod takozvanom „off-label“ upotrebom. To znači da se lekovi koji su registrovani za jednu indikaciju mogu koristiti za drugu ukoliko se pokažu efikasnim, što će znatno koristiti pacijentima u Srbiji, izjavila je ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić, što je jasan signal, kako je potom zaključila, značajne promene u politici zdravstvene zaštite Srbije.

Revolucionarni napredak u srpskom zdravstvu: Povećana dostupnost „off-label“ lekova

Kroz istrajni rad i posvećenost srpskog Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), dogodio se revolucionarni pomak u srpskom zdravstvu – veća dostupnost lekova (tzv. „off-label“) ističe prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja, i naglašava da su protekle tri decenije bile period očekivanja za ovakve izmene koje sada predstavljamo. „Off-label“ upotreba lekova, koja je sada moguća, predstavlja snažnu inovaciju koja će omogućiti pacijentima da imaju pristup efikasnim tretmanima kojima su prethodno mogli pristupiti samo privatno.

U skladu sa ovim promenama, etički odbori zdravstvenih ustanova od sada potvrđuju odluke lekara o najboljoj terapiji za pacijenta u datom trenutku, bez dodatnih troškova. Ova praksa se odnosi na lečenje svih bolesti u dečjem uzrastu, svih malignih i retkih bolesti, kao i primarnih autoimunih bolesti, čime se pokazuje da srpska vlada sluša i brine o svojim građanima.

Ministarka Grujičić: Postepeno ukidanje odluke etičkog odbora za upotrebu „off-label“ lekova

„Planiramo da vremenom ukinemo i odluku etičkog odbora ustanove, kao bismo proceduru pojednostavili i kako bi za upotrebu ovih lekova bila dovoljna odluka kozilijuma lekara. Cilj mi je da srpsko zdravstvo bude kvalitetno i dostupno bez opterećivanja nepotrebnom administracijom i čekanjem. Za to je potrebno vreme ali bitno je da svaki dan pomeramo granice“ navela je ministarka dr Danica Grujičić.

Inovativni pristup zdravstvu: RFZO omogućava „off-label“ terapije kroz obavezno zdravstveno osiguranje

Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO, dalje objašnjava da RFZO sada pruža osiguranim licima pravo na tzv. off-label primenu lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ova promena omogućava stručnjacima u zdravstvu da odgovore na najčešće zahteve struke, obezbeđujući „off-label“ terapije za transplantaciju, lečenje dece, maligne bolesti i primarne autoimune bolesti.“